Xây dựng Hồng Hà

Dự án

Mời gọi hợp tác đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp Nhà ở, Văn phòng, Siêu thị và Nhà để xe tự động

Mời gọi hợp tác đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp Nhà ở, Văn phòng, Siêu thị và Nhà để xe tự động

Dự án Tổ hợp Nhà ở, Văn phòng, Siêu thị và Nhà để xe tự động tại 105 đ­ường Trư­ờng Chinh – Phường Phư­ơng Liệt – Quận Thanh Xuân – TP. Hà nội