Xây dựng Hồng Hà

Tin tức

 

 

 

Cánh cửa lao động Hàn Quốc bị đóng sập

Cánh cửa lao động Hàn Quốc bị đóng sập

Chỉ còn hơn một tháng nữa là Bản ghi nhớ đặc biệt giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc về Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc EPS (MOU) sẽ hết hiệu lực.
Công đoàn góp phần tăng năng suất lao động

Công đoàn góp phần tăng năng suất lao động

Các hoạt động của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp giúp công nhân nâng cao năng suất lao động

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần

Bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần

Ngày 10/9/2013, tại Văn phòng Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà, trước sự chứng kiến của đại diện Sở Tài chính, đại diện của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tần đô thị - UDIC : Lễ bàn giao doanh nghiệp từ doanh nghiệp nhà nước Công ty
Tiếp tục mời gọi hợp tác đầu tư kinh doanh dịch vụ và phát triển dự án bất động sản Tại 109 Trường Chinh

Tiếp tục mời gọi hợp tác đầu tư kinh doanh dịch vụ và phát triển dự án bất động sản Tại 109 Trường Chinh

Kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tham gia hợp tác đầu tư kinh doanh dịch vụ và phát triển dự án bất động sản
Thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký công ty Đại chúng của công ty CP Vật liệu và Xuất nhập khẩu Hồng Hà
 Mời gọi hợp tác đầu tư dự án tại 105 Trường Chinh*

Mời gọi hợp tác đầu tư dự án tại 105 Trường Chinh*

Kính mời các tổ chức cá nhân có đủ năng lực tham gia hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp Nhà ở, Văn phòng và nhà để xe tự động tại 105 Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội
Báo cáo Tài chính năm 2016

Báo cáo Tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đồng năm 2017

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đồng năm 2017

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đồng năm 2017
Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về sửa đổi điều lệ công ty

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về sửa đổi điều lệ công ty

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về sửa đổi điều lệ công ty
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đồng năm 2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đồng năm 2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đồng năm 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017
Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về sửa đổi điều 4 điều lệ công ty

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về sửa đổi điều 4 điều lệ công ty

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về sửa đổi điều 4 điều lệ công ty
Thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
Thông báo mời họp đại hội cổ thường niên năm 2018

Thông báo mời họp đại hội cổ thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đồng năm 2018

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đồng năm 2018

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đồng năm 2019

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đồng năm 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019