Xây dựng Hồng Hà

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để hợp tác đầu tư xây dựng dự án tại 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngày đăng: 2017-11-20