Xây dựng Hồng Hà

Giới thiệu chung

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP HỒNG HÀ

Tên giao dịch: HONG HA BUILDING MATERIALS AND IMPORT EXPORT JOINT-STOCK COMPANY

Công ty thành lập ngày 8/5/1974 theo QĐ số 416/TCCQ của Ủy ban hành chính Thành phố Hà Nội.

Tên công ty: "CÔNG TY CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI"

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu: cung ứng chuyên ngành vật liệu xây dựng phục vụ yêu cầu xây dựng cơ bản của ngành xây dựng Hà Nội; trên cơ sở các chỉ tiêu tiếp nhận, cung ứng. Đây là giai đoạn Công ty hoạt động toàn bộ theo cơ chế kế hoạch tập trung (cơ chế bao cấp).

 

Dự án "Tổ hợp văn phòng, siêu thị và nhà để xe tự động"

 

Sau khi nền kinh tế của đất nước chuyển từ cơ chế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hàng loạt các công ty cung ứng chuyên ngành phải giải thể hoặc sáp nhập. Công ty Cung ứng Vật liệu xây dựng Hà Nội được UBND Thành phố cho phép tồn tại và đổi tên thành Công ty sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Nội theo QĐ số 3625/QĐ-UB ngày 17/12/1992, và Quyết định 3360-QĐ/UB ngày 22/12/1992 của UBND Thành phố về việc thành lập DNNN Công ty sản xuất và kinh doanh VLXD Hà Nội.


Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất, liên doanh sản xuất và kinh doanh các loại vật liệu mới như tôn lợp, đá ốp, gạch ốp và một số vật liệu phục vụ các công trình phục cổ.

 

Ngày 18/4/2000, UBND Thành phố có QĐ số 36/2000/QĐ-UB về việc sáp nhập Công ty kinh doanh XNK Hồng Hà (tiền thân là Công ty liên doanh CTX – Liên doanh giữa ba doanh nghiệp là Công ty sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Nội, Công ty xây dựng cầu 12 và Tổng đội thanh niên xung phong Hà Nội) vào Công ty sản xuất và kinh doanh VLXD Hà Nội và đổi tên thành Công ty VLXD & XNK Hồng Hà.

 

Chức năng nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất một số loại vật tư, vật liệu mới, bốc xếp hàng hóa đường sông, vận tải đường sông, đường bộ và dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng trên diện tích đất được Nhà Nước giao quản lý.

 

Ngày 7/11/2005, UBND Thành phố có QĐ số 7364/QĐ-UB v/v chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước Công ty VLXD & XNK Hồng Hà thành Công ty CP VLXD & XNK Hồng Hà (thành viên của Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC) cho đến nay.

 

Nhiệm vụ chủ yếu là kinh doanh, dịch vụ bốc xếp, kho tàng, bến bãi.

Hiện Công ty đang là chủ đầu tư dự án “Tổ hợp văn phòng, siêu thị và nhà để xe tự động” tại 105 đường Trường Chinh – Hà Nội.

1. THÔNG TIN CHUNG

Công ty CP VLXD & XNK Hồng Hà tiền thân là ..........

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0100105969 ngày 30/03/2006 (Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 21/07/2014).

- Địa chỉ Trụ sở chính: Ngõ 109 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội - Việt Nam.

- Tài khoản số : .....

- Mã số thuế: 0100105969

- Số điện thoại: (84-4) 38688135 - Fax: (84-4) 38687598

- Email: xaydunghongha@gmail.com