Xây dựng Hồng Hà

Bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần

Ngày đăng: 2014-12-02

Ngày 10/9/2013, tại Văn phòng Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà, trước sự chứng kiến của đại diện Sở Tài chính, đại diện của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tần đô thị - UDIC :  Lễ bàn giao doanh nghiệp từ doanh nghiệp nhà nước Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà sang Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà đã được tiến hành.

 Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày lễ bàn giao : 

Ông Vũ Đình Lợi đại diện cho doanh nghiệp nhà nước Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà bàn cho cho ông Phạm Quang Tuấn đại diện cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà