Xây dựng Hồng Hà

Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Phúc Tân

Ngày đăng: 2014-11-10

Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Phúc Tân. 

Địa chỉ: 87 Nguyên Khiết - Phúc Tân -  Hoàn Kiếm

Điện thoại: 043. 39329165